Hoofdinhoud

De webwinkel met boeken en tabellen over de Germaanse Geneeskunde is verplaatst naar de website van de Uitgeverij, Amici-di-dirk.com

De Nederlandse vertaling van de Beknopte Inleiding is daar ook te koop.